Wat voor verplichtingen heb ik met een ANBI status?

De diverse verplichtingen waar je als ANBI in zijn algemeenheid aan moet voldoen zijn uitvoerig beschreven op de website van de belastingdienst
Voor het zendelingswerk geldt een specifiek aandachtpunt. Dit is dat de ANBI niet mag functioneren als doorgeefluik voor giften aan individuele zendelingen. Als individuele zendeling ben je geen Algemeen Nut Beogende Instelling.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/
goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_verplichtingen_heeft_een_anbi

Het mag niet zo zijn dat de ANBI giften ontvangt onder de voorwaarde ze door te betalen aan een individuele zendeling. In dat geval gaat de belastingdienst er vanuit dat de giften niet zijn gedaan aan een ANBI, maar aan de zendeling zelf. Als de ANBI voor 10% of meer van haar giften functioneert als doorgeefluik, zet zij zich niet voor meer dan 90% in voor het algemeen belang en heeft zij niet langer recht op de ANBI status.

Een ANBI mag dus niet als een passief doorgeefluik functioneren voor giften die door anderen zijn ingezameld, voor projecten waar de ANBI niets mee te maken heeft. Het is wel toegestaan als ANBI te werven voor specifieke projecten van de ANBI zelf, die door een bepaalde zendingswerker worden uitgevoerd.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)