Aanscherping van de ANBI status

Er is het afgelopen jaar veel te doen over de zogenaamde ANBI status. ANBI betekend Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een stichting, zendingsorganisatie, kerkgenootschap of evangelische gemeente heeft meestal een ANBI-status. Dit zorgt ervoor dat de giften die de mensen overmaken aan deze organisaties (rekening houdend met een drempel) in mindering gebracht mogen worden op de inkomstenbelasting. Op deze manier wordt het geven aan de kerk of andere organisaties veel aantrekkelijker voor de gevers. De belastingdienst heeft de regels rondom de ANBI-status aangescherpt en wil voorkomen dat dit gebruikt wordt als “doorgeefluik van geld” waardoor mensen een fiscaal voordeel kunnen halen de belastingdienst noemt dit de “loketfunctie”. Om misbruik van deze regeling te voorkomen heeft de belastingdienst enkele spelregels opgesteld waaraan je moet voldoen als ANBI gerechtigde organisatie. Eén van de regels is dat het ontvangen geld niet één op één doorgesluisd mag worden naar anderen (zoals bijv. zendelingen). Het is belangrijk dat in de statuten van de organisatie een goede omschrijving staat wat de organisatie allemaal doet en hoe zij met giften omgaan. Zo zou bijvoorbeeld één van de regels kunnen zijn in de statuten dat het bestuur altijd de uiteindelijke beslissing neemt wat er met eventuele giften gebeurd. ook noemt de belastingdienst dat “geoormerkte giften” niet zijn toegestaan. Hiermee lijken ze te zeggen dat de omschrijving bij een gift van bijv. “gift bestemd voor familie Jansen” niet is toegestaan en dat daar bijvoorbeeld beter kan staan “gift voor project weeshuis Kenia”. Dit zijn slechts enkele voorbeelden en dit dekt zeker niet de gehele lading, het gaat er echter om dat er een bewustwording op gang komt dat men kritisch gaat kijken naar de eigen organisatie. Goos van Steinvoorn weet erg veel over de ANBI-status en zal u graag behulpzaam zijn met het doorlichten van uw organisatie.

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)