Hoe kan ik mijn kerk of organisatie het beste verzekeren.

EZA Verzekeringen biedt werkgevers de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering aan het personeel aan te bieden. Dit levert voordelen op voor beide partijen. Indien de werkgever kiest om deze collectieve verzekering aan te bieden bij een christelijke zorgverzekeraar, brengt dit bewustwording bij het personeel teweeg en biedt het een extra kans voor de werkgever om zijn identiteit uit te dragen. Voor zowel een werkgever als een werknemer is er een aantal belangrijke beweegredenen om een collectieve verzekering af te sluiten.

Om dit inzichtelijk te maken zetten we deze punten op een rijtje:
Werkgever

  • Het is een middel om het risico van (aanvullend) onverzekerde werknemers te beperken;
  • Er is vaak een vaste contactpersoon; iemand die alles voor u regelt;
  • Bij ziekte wordt er alles aan gedaan om uw medewerkers snel weer op de been te helpen;
  • Een goede collectieve verzekering wordt door werknemers gezien als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde;

U kunt als werkgever kiezen om de premies per jaar te betalen en dit maandelijks via het salaris met de werknemer te verrekenen. Uw werknemer geniet dan van een nog hogere korting, wat als positief wordt ervaren door de werknemers die zelf de jaarpremie niet in één termijn vooraf kunnen betalen.

Werknemer

  • De werknemer heeft snelle toegang tot de (in sommige gevallen schaarse) zorg;
  • De werknemer heeft er belang bij dat hij/zij bij ziekte goed wordt geholpen;
  • Ook gezinsleden profiteren van de collectieve verzekering;  De werknemer (en eventuele gezinsleden) geniet(en) van een aantrekkelijke collectieve korting op zowel de basispolis als op de aanvullende verzekering;
  • De werkgever kan er voor kiezen om de premies per jaar te betalen en dit maandelijks via het salaris te verrekenen. De werknemer geniet dan van een nog hogere korting.

Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)