Wat voor financiële mogelijkheden zijn er voor voorgangers en predikanten in fictief werkverband?

Er zijn predikanten/voorgangers die in overleg met hun gemeente gekozen hebben voor een fictieve dienstbetrekking en  uit aan de Belastingdienst hebben opgegeven. Dat is een fiscale status die alleen op verzoek van de predikant/voorganger en de gemeente wordt verkregen. Dat heeft tot gevolg dat de predikant/ voorganger in loondienst is van de gemeente, die op […]

Welke sociale voorzieningen heeft een kerkelijk werker in ieder geval recht op?

Het sociale verzekeringsstelsel biedt op het gebied van pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid basisvoorzieningen aan die gelden voor alle in Nederland ingezetenen of voor alle werknemers. In dit artikel komen deze sociale basisvoorzieningen aan de orde. De Algemene Ouderdomswet (AOW) Elke ingezetene van Nederland bouwt een AOW-uitkering op. Hiervoor wordt gedurende 50 jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd […]

Wat zijn de financiële mogelijkheden voor voorgangers en predikanten?

Standaard wordt een predikant/voorganger door de Belastingdienst beschouwd als een pseudo-ondernemer. Dat houdt in dat hij niet in loondienst is en dus niet in aanmerking komt voor werknemersverzekeringen zoals ZW, WW of WIA. Dit artikel gaat over de predikant/voorganger als pseudo-ondernemer. We bespreken allereerst de pensioensituatie van de predikant/voorganger. Vervolgens […]

Hoe kan ik de aansprakelijkheid van mijn organisatie regelen?

De meeste mensen hebben een aansprakelijkheidsverzekering, de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Als u niet als particulier, maar bijvoorbeeld als stichting of kerk voor een schade wordt aangesproken, dan biedt de AVP geen dekking en dient u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben. Dekking Deze verzekering biedt in het algemeen dekking […]

Hoe kan ik mijn bestuursaansprakelijkheid goed regelen?

Er bestaan diverse soorten aansprakelijkheid. U kunt als bestuur van een stichting voor onder andere onbehoorlijk bestuur aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van de bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid. Ook kunt u als stichting voor bijvoorbeeld materiële schade aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van de aansprakelijkheid voor bedrijven. Ten slotte kunt u […]