Wat is er mogelijk op het gebied van pensioenen voor kerkelijk werkers?

Een kerkgenootschap kan diverse kerkelijk werkers in dienst hebben. Denk hierbij aan een jongeren-/ jeugdwerker, een missionair werker of een administratief medewerker. De kerkelijk werker is meestal in loondienst bij de kerkelijke gemeente, omdat voor zijn/haar werk een gezagsverhouding wordt aangenomen. Indien een kerkelijk werker op een andere manier verbonden is aan het kerkgenootschap, zal dit overeenkomen met een van de drie mogelijke vormen van de medewerker bij een stichting. In dit artikel wordt er vanuit gegaan dat de kerkelijk werker in loondienst is.

Allereerst zullen we de pensioensituatie van de kerkelijk werker bespreken. Vervolgens kijken we naar de nabestaandenvoorzieningen en ten slotte zetten we de arbeidsongeschiktheidssituatie uiteen.

Ouderdomspensioen
De oudedagsvoorziening, in de volksmond het pensioen, is iets waar veel mensen zich pas druk om gaan maken als ze richting de pensioenleeftijd gaan. Dat is jammer, het zou immers een onaangename verrassing zijn wanneer u na vele jaren hard werken met pensioen gaat en dat dan blijkt dat uw inkomen te laag is om van rond te komen. Meerdere financiële componenten kunnen de ingrediënten zijn van het inkomen op de pensioengerechtigde leeftijd.

  • Uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Pensioen via de werkgever
  • Pensioen opgebouwd in eigen beheer
  • Spaargeld
  • Lijfrente
  • Een (grotendeels) afgeloste koopwoning

Te verwachten erfenis
Over pensioen valt veel te zeggen. Daarnaast is nagenoeg geen standaard pensioenadvies te geven, omdat pensioen van zoveel verschillende factoren en ook van uw eigen wensen afhankelijk is. Wij volstaan hier met een globale uitleg over de AOW en de mogelijkheid pensioen op te bouwen. Voor een advies op maat kunt u altijd terecht bij EZA Verzekeringen.

Een financieel adviseur brengt dan uw specifieke situatie in kaart en kan een advies op maat geven.

Pensioen via de werkgever
U bent als kerkelijk werker in loondienst. Uw kerkgenootschap kan als werkgever een (collectieve) pensioenregeling voor het personeel sluiten. Dat betekent dat er voor u een (aanvullend) pensioen wordt opgebouwd. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage voor deelname aan deze pensioenregeling dient te betalen. Deze eigen bijdrage wordt ingehouden op het bruto salaris. Indien u bij een eerdere werkgever pensioen heeft opgebouwd, bestaat in een aantal situaties de mogelijkheid uw daar opgebouwde pensioen over te dragen aan de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever, een zogenaamde waardeoverdracht.

Pensioen opbouwen in eigen beheer
Als er geen pensioen bij uw werkgever wordt opgebouwd of als u door baanwisselingen of andere oorzaken een pensioentekort heeft, kunt u ervoor kiezen om zelf vermogen op te bouwen door maandelijks een bedrag opzij te zetten voor uw pensioen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld levens- of lijfrenteverzekeringen, bankspaarproducten en andere vermogensopbouwende producten.

Welke mogelijkheden het beste bij u passen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u in eigen beheer pensioen op gaat bouwen is het belangrijk dat ook gekeken wordt naar de financiële situatie bij onverhoopt vroegtijdig overlijden. Bij een reguliere (collectieve) pensioenregeling is dit meestal standaard wel geregeld.

Een adviseur van EZA Verzekeringen kijkt graag in een adviesgesprek naar uw specifieke situatie en komt dan met een oplossing op maat.

Nabestaandenpensioen
Als uw werkgever een pensioenregeling heeft gesloten, kan in die regeling ook een partner- en/of wezenpensioen zijn verzekerd. Indien dit het geval is, zorgt dat voor een goede aanvulling op de eventuele ANW-uitkering.

Wanneer geen pensioenregeling bestaat bij de werkgever, is het mogelijk zelf een aanvullende nabestaandenvoorziening te regelen bij EZA Verzekeringen. EZA Verzekeringen heeft hiervoor diverse mogelijkheden, waaronder een speciale collectieve nabestaandenvoorziening. Om te kijken of het noodzakelijk is om een dergelijke aanvullende nabestaandenvoorziening te treffen, is het belangrijk dat de financieel adviseur van EZA Verzekeringen uw persoonlijke situatie in kaart brengt.

Er wordt dan rekening gehouden met de hoogte van de eventuele ANW-uitkering, maar ook wordt gekeken naar de reeds bestaande voorzieningen zoals een eventueel eerder opgebouwd pensioen, uw overlijdensrisicoverzekeringen en/of lijfrentepolissen.

Arbeidsongeschiktheid
Aangezien u als kerkelijk werker in loondienst bent kan er een aanvullende verzekering gesloten worden. Bestaat deze mogelijkheid niet, dan kunt u zelf een aanvullende verzekering sluiten.

 


Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)