Waarom een thuisfront team

Een TFT vervult een brugfunctie tussen de missionair werker en het thuisfront. In het woord thuisfrontteam is er bewust gekozen voor het woord TEAM: Together, Everybody Achieves More (samen bereik je meer), samen sta je voor hetzelfde doel, namelijk getuigen van Hem tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Heel concreet en heel specifiek betekent het dat je er samen zorg voor draagt om de uitzending van een missionair werker mogelijk te maken. Elk lid heeft daarin zijn eigen taak, vanuit zijn eigen gaven, zowel hier in Nederland, als in het buitenland. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over de visie en roeping van de missionair werker, zodat je er samen achter staat en je dus volledig kan inzetten. Een sleutelbegrip is samenwerking en het besef dat een ieder medeverantwoordelijk is voor de uitzending en de ondersteuning van de missionair werker. (Zendings)motivatie, het hebben van een lange adem en het zich willen verdiepen in het leven van een missionair werker in het desbetreffende land, project en organisatie, zijn dan ook criteria voor de leden van een TFT. De missionair werker volgt zijn roeping, maar dit geldt ook voor een TFT, het is niet zo maar een hobby, je gaat met elkaar een relatie aan voor langere  tijd. Je bent samen een TEAM.

Een mooie uitspraak van Betty Barnett over thuisfrontteams is: ‘am carried on the shoulders of those whcannot see the landscape describe. I owe them far more than my weight!’.

Waarom een Thuisfrontteam? Omdat God ons de opdracht heeft gegeven om samen te bouwen in Gods Koninkrijk om Zijn liefde in woord en daad te verkondigen, ieder met zijn eigen gaven en talenten en ieder op zijn eigen plek.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)