Waarom een thuisfront team

Een TFT vervult een brugfunctie tussen de missionair werker en het thuisfront. In het woord thuisfrontteam is er bewust gekozen voor het woord TEAM: Together, Everybody Achieves More (samen bereik je meer), samen sta je voor hetzelfde doel, namelijk getuigen van Hem tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Heel concreet en heel specifiek betekent het […]

Thuisfront teams en social media

Het gebruik van digitale communicatie en social media in de zending is een feit en voor veel mensen een dagelijks gebeuren. Het is daarom goed om als TFT met je missionair werker hierover te praten en afspraken te maken welke vormen van digitale communicatie en social media je wilt en […]