Welke aspecten zijn van belang in het coachen van Missionair Werker?

Uniciteit
Iedere Missionair Werker is uniek. Een ieder heeft zijn eigen roeping, zijn eigen verhaal, en woont op een andere plek in de wereld. Vanuit coaching perspectief betekent dit dat elk traject op maat gesneden is. Een coaching traject is ook afhankelijk van iemands ervaring, leeftijd, en welke uitzendpartners betrokken zijn.

Visie
Eén van de belangrijkste punten in het coachen van Missionair Werkers is de gesprekken over visie en roeping. Vragen als, ‘Wat is je visie?’, ‘Waarom wil je zendingswerk in Rusland gaan doen?’ Hoe heeft God jou geleidt?’ zijn onmisbaar. Duidelijkheid over visie, over dieperliggende motieven zijn erg belangrijk in uitzending.  Deze vragen zijn zowel van belang in de voorbereiding (delen van je passie, achterban opbouwen), maar ook als de Missionair Werker op het veld zit en het wel eens erg moeilijk kan zijn om dan ook nog door te gaan!

Geestelijke groei
Coaching van Missionair Werkers kan niet zonder gesprekken over geestelijke groei. Juist op plekken waar alles zo anders is, zoals het beleven van het geloof en andere manieren van kerk zijn, kan je relatie met God behoorlijk onder druk komen te staan. Hierbij ook denkend aan de geestelijke strijd die plaats zal vinden bij het werken in Gods Koninkrijk. Hoe hou je in zo’n veranderde omgeving met allemaal andere mensen je relatie met God levendig?

Crossculturele begeleiding
Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Waarom doen andere mensen de dingen net iets anders? Of waarom zijn wij anders? Vanuit welke belevingswereld benadert de Missionair Werker zijn visie en activiteiten? Doet de ander het dan zo verkeerd of gewoon anders? Hoe kunnen deze leefwerelden beter op elkaar aansluiten om elkaar beter te begrijpen om uiteindelijk ook de liefde van God door te geven. Coaching van Missionair Werkers kan niet zonder crossculturele begeleiding. Coaching van Missionair Werkers is een spannende culturele ontdekkingstocht!

 Onafhankelijke Praatpaal
Missionair Werker hebben een behoefte om los van alle uitzendpartners een praatpaal te hebben aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen zonder dat dat enige gevolgen heeft voor hun eigen functioneren of voor het functioneren van het team en het project waarin ze werken. Opmerkingen van Missionair Werkers: ‘ik kan even mijzelf zijn, zonder dat ik aan een ander hoeft te denken’, ‘het geeft weer ruimte in mijn denken, ‘het helpt om positief op mezelf te reflecteren en weer op een andere manier naar de situatie te kijken’

Teams
Uitzending vindt plaats in een teamsetting, o.a. projectteams en thuisfrontteams. Ook zijn er op diverse manieren allerlei uitzendpartners betrokken, o.a. organisaties, stichtingen en gemeenten. Het is belangrijk om in het coaching traject met een Missionair Werker duidelijkheid te creëren wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke rol heeft in de uitzending om overlap te voorkomen en elkaar op een goede manier aan te vullen. Ook is het belangrijk dat de Missionair Werker duidelijkheid heeft over zijn eigen taak en rol in de uitzendingen. Uitspreken van elkaars verwachtingen speelt ook een grote rol in deze geprekken.

 Debriefing
Het opnieuw settelen in Nederland is vaak een hele klus en een lastig langdurig proces. Debriefing, gesprekken om opgedane ervaringen tijdens de uitzending een plek te geven, tijdens re-entry, maar ook tijdens verlofperioden, zijn erg belangrijk. Het helpt Missionair Werkers weer om grip te krijgen op hun eigen situatie.

Feedback en zelfreflectie
Coaching is niet alleen naast iemand lopen en een hand vasthouden. Coaching is ook iemand een spiegel voor houden of vanuit een helikopter meekijken om zo iemand te confronteren met een situatie waar men tegen aanloopt. Alleen dan is iemand in staat om verder te groeien en zich te professionaliseren.

 Praktische begeleiding
Afhankelijk van de betrokken uitzendpartners zal er meer of minder praktische begeleiding nodig zijn.  Bij praktische begeleiding kan gedacht worden aan o.a. het opzetten van een begroting, het maken van een fondswervingsplan, maken van een wilsovereenkomst, veiligheidsplan, of het doorverwijzen naar diverse instanties ten aanzien van het regelen van verzekeringen.

Professionals in member care
Coaching oftewel persoonlijke begeleiding als onderdeel van member care is meer dan vragen hoe het gaat! Deze vorm van member care gaat dieper, het betekent ook coaching en reflectie op eigen functioneren als Missionair Werker. Deze vorm van member care is belangrijk om te worden uitgevoerd door professionele mensen met zendingservaring, crossculturele ervaring en kennis van zaken. Hierbij geldt ook het belang van een specifiek psychologisch onderzoek voor Missionair Werkers, welk belangrijke adviezen en handvatten kan meegeven in het coaching traject.

 

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)