Thuisfront teams en social media

Het gebruik van digitale communicatie en social media in de zending is een feit en voor veel mensen een dagelijks gebeuren. Het is daarom goed om als TFT met je missionair werker hierover te praten en afspraken te maken welke vormen van digitale communicatie en social media je wilt en kunt gebruiken.

Digitale  Communicatie  

Digitale communicatie is communiceren via Internet. Je bent direct met iemand waar ook ter wereld, verbonden. Het mooie is dat er snel communicatie tot stand gebracht kan worden via  email, chat en skype, om maar wat mogelijkheden te noemen. Eén van de nadelen is dat door het verhoogde tempo van communiceren de druk van reageren ook enorm is toegenomen. Daar waar een missionair werker vroeger een rapport per post moest opsturen, wat soms meer dan 4 weken duurde, een dag eerder of later maakte dan ook niet uit, kan hij nu elke dag een mail in zijn mailbox krijgen met de vraag wanneer hij nu klaar is met dat rapport. De werkdruk is er stukken hoger door geworden. Ook is het gevaar bij digitale communicatie, zoals een email, om verkeerd begrepen te worden enorm vergroot. Hoe gemakkelijk vullen we niet in hoe een ander zou denken, terwijl het lastig is om te begrijpen hoe een missionair werker ver weg leeft, in een zo totaal andere culturele wereld? Het lijkt alsof de missionair werker nu dichtbij woont, vanwege alle digitale communicatie, en de snelheid van communiceren, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is goed om te beseffen dat de afstand juist heel groot is. Hieronder een kort stukje over email communicatie als een van de vormen van digitale communicatie.

Email  Communicatie

De missionair werker zal met de meeste mensen uit zijn thuisfront communiceren per email om zo persoonlijk contact te onderhouden. Het is ook goed als TFT leden regelmatig met de missionair werker mailen om elkaar op de hoogte te houden en het contact te onderhouden. Wel is het belangrijk om ten aanzien van zakelijke dingen, of afspraken die gemaakt zijn in een vergadering, van te voren af te spreken wie er gaat mailen met de missionair werker, zodat niet meerdere mensen tegelijk gaan mailen over hetzelfde punt. Daarnaast is het goed om te realiseren dat email communicatie ook een hele gemakkelijke bron van miscommunicatie is. Heel snel kan een email die op het verkeerde moment aankomt, verkeerd begrepen worden, zonder dat het zo bedoeld is. Het is goed om hier alert op te zijn en bij twijfel eerst maar eens met elkaar te bespreken hoe te communiceren. Om bepaalde issues op afstand met elkaar te bespreken, kan het handiger zijn om in plaats van een email te sturen, te telefoneren of te skypen.

Social Media  

Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblogs, internetforums en sociale netwerken als Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactie mogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van een reactieformulier. Social media wordt wereldwijd door heel veel mensen gebruikt. Binnen 9 maanden had Facebook meer dan 1 miljoen gebruikers. Social media is, ook in zending, niet meer weg te denken. De belangrijkste vraag hierbij is hoe gaan we hiermee om, zodat het geen problemen geeft, maar juist nieuwe mogelijkheden en kansen?

Gebruik van social media  

Door het gebruik van social media is het mogelijk geworden om met een missionair werker die afgelegen woont mee te leven en van hem op de hoogte te blijven. Wist je dat er in Angola dorpen zijn waar men wel een Internet verbinding heeft, maar nog steeds een half uur moet lopen om drinkwater te halen? Wat dat betreft leven we in een bizarre wereld, een wereld met ongekende nieuwe mogelijkheden, juist ook voor een missionair werker. Het is nu veel gemakkelijker geworden voor een missionair werker om zelf op de hoogte te blijven van het nieuws in de wereld. Het is ook gemakkelijker geworden om door middel van e-learning bijscholing te ontvangen en zichzelf daardoor verder te ontwikkelen of om bemoedigd te worden. Of een missionair werker kan live meeluisteren naar een kerkdienst vanuit zijn uitzendgemeente, waar ook ter wereld. Op deze manier is het meeleven en betrokken blijven op afstand aanzienlijk vergroot. Hoe mooi is het om direct de verhalen van de missionair werker te lezen, als thuisgemeente enthousiast te worden en de missionair werker te kunnen bemoedigen en zelfs via skype samen te kunnen bidden. Als een missionair werker vroeger op een eenzame post zat, moest hij het allemaal zelf maar uitzoeken, nu is het gemakkelijker om in contact te komen met andere mensen om ervaringen uit te wisselen. Door social media kan een missionair werker veel meer een sleutelrol spelen in het enthousiast maken van andere mensen voor zending. Op deze manier kunnen we social media gebruiken om God te eren en Zijn naam groot te maken.

Belangrijk bij het gebruik van een website of weblog is, dat er regelmatig nieuwe informatie of foto’s op komen te staan, zodat een website of weblog actief en up‑to‑date blijft. Het is vaak ook mogelijk om op een website of weblog reacties te schrijven of een gastenboek bij te houden. Mensen kunnen zich abonneren op een website of weblog, zodat ze telkens een email bericht krijgen als er nieuwe informatie op de website of het weblog staat. Bij een weblog is het vaak mogelijk dat een missionair werker dit in eigen beheer regelt, bij een website is dit vaak moeilijker, vooral als de Internet verbinding niet snel genoeg is in het land waar de missionair werker woont. Daarom is het praktisch dat iemand in Nederland of iemand van het TFT de website beheert.

Gevaren van Social Media  

Hoe mooi het goede gebruik van social media ook is, het kan ook veel kapot maken, en het kan de vrijheid en mogelijkheden van het werk van een missionair werker enorm verkleinen. Bij social media moet je er vanuit gaan dat iedereen alles kan lezen wat de missionair werker publiceert. Ook al schrijf hij in een andere taal, een Google vertaalmachine maakt het erg gemakkelijk om toch te lezen wat men wil lezen. Social media, zoals Facebook, LinkedIn en andere websites zijn toegankelijk voor iedereen die het maar wil. Wist je dat er achter Facebook een grote zoekmachine zit die alles registreert van jouw zoektocht op Internet? Als jij op zoek bent naar een makelaar voor het kopen van een nieuw huis, zal je reclame op Facebook daarop gericht zijn. Alle acties die jij op Internet uitvoert worden geregistreerd en overgenomen door Facebook. Er worden projecten gesloten of mensen door de overheid het land uitgezet vanwege het uitlekken van belangrijke informatie via social media. Social media kan zelfs mensen in gevaar brengen. Daarnaast kan het gebruik van social media verslavend en tijdverslindend werken. Soms kan het ook gebruikt worden als een vluchtmiddel. Als een missionair werker niet lekker in zijn vel zit, het moeilijk vindt om in een nieuw land te settelen, wat is het dan gemakkelijk om met allerlei mensen via social media te chatten en lekker bij te kletsen. Of bezig te zijn op Facebook met al zijn vrienden in Nederland. Social media kan hem ervan weerhouden om echt te settelen in het land waartoe hij zich geroepen voelt.

Je kan denken dat een cultuurschok anno  2015 niet meer zo’n probleem is, want als je het even niet meer ziet zitten, trek je je deur dicht en het antwoord is dan je computer. Het maakt niet meer uit of je computer in Bangkok staat of in Barneveld. Het is mogelijk om overal met je leven door te gaan in het sociale netwerk waar je uit gekomen bent. Maar de grote vraag is of dit uiteindelijk de weg is. Als een missionair werker zoveel tijd besteedt aan social media en digitale communicatie, dan is het onmogelijk voor hem om zich werkelijk te settelen en een plek te vinden in het land waar hij woont. Ook is het goed om te beseffen dat Google alles onthoudt, het kan uiteindelijk dus ook tegen hem gebruikt worden en daardoor kan zijn werk stagneren of onmogelijk gemaakt worden. In heel veel landen kun je niet zomaar alles publiceren, er is nog te veel gevoelige informatie waarmee we voorzichtig moeten zijn. En wil je nu echt dat iedereen alles leest over het leven van de missionair werker op social media? Burn-out door social media is al een begrip aan het worden.

Ook kan social media bij re-entry in Nederland een struikelblok zijn voor een missionair werker om weer goed te kunnen settelen. De betrokkenheid met het land van uitzending blijft dagelijks aanwezig en van echt afscheid is er dan geen sprake meer. Terwijl afscheid nemen een belangrijk issue is om weer goed te kunnen settelen in een land waar een missionair werker weer gaat wonen.

Social Media als communicatiemiddel  

Social media is een feit! Social media is een communicatiemiddel dat deel uit maakt van het dagelijkse leven van een missionair werker. Social media biedt mogelijkheden maar heeft ook gevaren in zich. Belangrijk is om samen na te denken hoe je social media kan gebruiken, zodat het zich vooral richt op het vergroten van de mogelijkheden en het minimaliseren van de gevaren.

Als TFT kun je samen met je missionair werker de onderstaande vragen bespreken:

  1. Tegen wie praat je en wat wil je tegen ze zeggen?
  2. Over wie praat je? Wie zijn ze? De mensen uit Timbuktu, de prostituees, de drugsdealers?
  3. Wie is er nog meer geïnteresseerd? De rest van de wereld, de krant, de critici, je buren, overheidspersoneel?

Een tekst die ik hierbij wil noemen is Filippenzen 2: Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Is dit de manier waarop we willen communiceren op Internet, maken we gebruik van het mooie middel van social media om de liefde die God ons geeft door te geven aan de mensen om ons heen? Of gebruiken we het om al onze frustraties van het dagelijkse leven van ons af te schrijven aan wie het maar wil lezen. Hoe gaan we om met social media? Laten we het gebruiken tot eer en glorie van Zijn Naam. Belangrijke aspecten in onze communicatie via social media zijn dat we alles schrijven vanuit de liefde voor onze medemens, dat we nadenken over onze motieven waarom we de dingen schrijven zoals we ze schrijven. Besef altijd dat de impact van woorden op anderen vaak groter is dan we zelf in de gaten hebben.

In heel veel landen is er geen echte vrijheid van meningsuiting en kun je lang niet altijd open praten over religie. Het is belangrijk dat een missionair werker luistert naar het advies van de lokale gemeenschap ook op het gebied van social media. Wat je schrijft dat ben je, is dat wat je schrijft in overeenstemming met wie je bent? Colossenzen 3:23 ‘Schrijf als is het voor de Heer’.

Uit: ‘Ga samen op weg’ Handboek voor thuisfrontteams. Auteur: Margriet Muurling

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)