Hoe zorg ik dat een korte werkvakantie een blijvend effect veroorzaakt in het Zuiden?

Hoewel de impact van ontwikkelingswerk samenhangt met de duur van het project, is het zeker mogelijk om met een werkvakantie een blijvende impact in de lokale gemeenschap te bewerkstelligen. Auteurs noemen effecten als nieuwe kennis en vaardigheden, nieuw perspectief, meer internationaal begrip, vergroting van de status van de lokale organisatie en bewustwording op cultureel gebied, bijvoorbeeld over genderzaken en op het gebied van life skills.

De belangrijkste manier om impact te bereiken is te zorgen dat er contact is tussen de gemeenschap en de groep vrijwilligers. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt het lastig om echt in contact te komen met de lokale bevolking. Dat vergt een langdurig opgebouwde band, betrokkenheid van lokale organisaties en lokale sleutelfiguren, goede training en duidelijke afspraken.

Op hoe meer plekken en op hoe meer verschillende manieren de vrijwilligers interacteren met de lokale bevolking, hoe sterker het effect zal zijn. De mate waarin die interactie uiteindelijk plaatsvindt wordt onder andere beïnvloed door stimulering vanuit de leiders, een gevoel van gelijkwaardigheid, gezamenlijke doelen, de inbedding in de lokale gemeenschap, de groepsomvang, de verwachtingen van de vrijwilligers en het programma van de lokale organisatie.

Voordat de bevolking en de groep elkaar ontmoeten moeten de randvoorwaarden in orde zijn. Zo moeten praktische zaken als huisvesting, voeding, veiligheid, procedures in noodsituaties, transport, tolken, verzekeringen, sanitatie en watervoorziening geregeld zijn. Het kan goed zijn dat je jezelf niet in staat voelt om de interactie daadwerkelijk vorm te geven of op ziet tegen de uitvoering van de praktische zaken. Voor organisaties als World Servants is de uitvoering van dit soort reizen hun specialisme. Zij zorgen voor een maximaal resultaat van de reis, zodat jij tijd kunt besteden aan de missie van je organisatie.

Over de schrijver

Meest behulpzame gebruiker

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)