Wat zijn de gevolgen als ik mij uitschrijf uit de Basisregistratie Personen?

Wanneer je naar verwachting het komende jaar tenminste 8 maanden buiten Nederland zal zijn, ben je verplicht je bij de gemeente als inwoner uit te schrijven. Schrijf je jezelf onterecht niet uit, dan kun je een boete krijgen van maximaal € 325 (2016).
De gemeente verwerkt je uitschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Naast de gemeente gebruiken ook de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zorgverzekeraars de gegevens uit de BRP. Wil je niet dat deze instanties gebruik maken van je buitenlandse adres, dan kun je aan deze instanties een correspondentieadres in Nederland doorgeven.

Gevolgen inkomstenbelasting
De belastingdienst gaat er bij uitschrijving bij de BRP vanuit dat je niet langer binnenlands belastingplichtig bent in Nederland. Gevolg is dat de belastingdienst na afloop van het jaar een migratie-biljet (M-biljet) zal uitreiken.

Als je in het buitenland woont kun je in Nederland nog wel buitenlands belastingplichtig zijn, bijvoorbeeld als je in Nederland een huis aanhoudt. In veel gevallen ben je na vertrek uit Nederland echter helemaal niet meer belastingplichtig in Nederland. Klik hier voor de website van de Belastingdienst over dit onderwerp.

Gevolgen sociale verzekeringen en uitkering
Bij langdurig vertrek uit Nederland val je meestal niet langer onder de sociale verzekeringen van de Nederlandse overheid. Gevolg is dat je geen premies meer hoeft te betalen. Je kunt vrijwillig premie betalen om de opbouw van je AOW (Algemene Ouderdomswet) en ANW (Algemene nabestaandenwet) voort te zetten. Lees hier over de mogelijkheid om voor een vrijwillige AOW verzekering te kiezen.

Wanneer je niet langer onder de Nederlandse sociale verzekeringen valt kan dit uiteraard ook gevolgen hebben voor toeslagen en kinderbijslag. Om boetes en naheffingen te voorkomen is het van belang deze tijdig stop te zetten. Uitschrijving kan ook gevolgen hebben voor uitkeringen. Neem wanneer je een uitkering ontvangt daarom altijd eerst contact op met je uitkeringsinstantie voor je jezelf uitschrijft bij de gemeente.

Gevolgen zorgverzekering
Je zorgverzekeraar zal er na je vertrek vanuit gaan dat je niet langer onder de Nederlandse basisverzekering valt. Over het algemeen dien je een zorgverzekering voor Expats af te sluiten. EZA Verzekeringen heeft hiervoor het EZA Expat Pakket.

Getagged:

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)