Waarom zou ik mij verzekeren als zendeling?

In Nederland is verzekeren in veel gevallen verplicht of gebonden aan voorwaarden en wordt verzekeren ook als  vanzelfsprekend ervaren. Zodra mensen naar het zendingsveld vertrekken, blijken er vaak gedachten naar boven te komen zoals:

  1. We vertrouwen er toch op dat God voorziet?
  2. Als we het nodig hebben, zijn er in Nederland toch allerlei voorzieningen?
  3. We leven al van giften. Moeten we onze giftgevers ook nog de verzekeringen laten betalen?

Voor wie met deze vragen bezig zijn willen we enkele kanttekeningen maken bij bovenstaande overwegingen:

  • ‘Zorgen voor morgen’ is iets anders dan ‘bezorgd zijn’. Het is niet een gebrek aan vertrouwen op God, maar het besef van eigen verantwoordelijkheid.
  • De overheid gaat in het algemeen uit van het gegeven ‘wie niet betaalt, heeft ook geen recht op uitkering’. Als je bent uitgeschreven uit Nederland worden veel premies niet meer betaald. Hierdoor is er ook geen recht op een uitkering als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt terugkeert naar Nederland.
  • De inkomsten uit giften worden onder invloed van economische en andere omstandigheden inderdaad soms minder, maar juist dan zal het de zendingsarbeid zeker ten goede komen als het thuisfront zorgt dat de zendingswerker zich geen zorgen hoeft te maken over het inkomen bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en over de soms hoge kosten bij ziekte en dergelijke!

 


Dit artikel komt uit het boekje “Zending Verzekerd” uitgegeven door EZA Verzekeringen. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)