Wat kan ik doen als mijn medewerkers schade veroorzaken?

Schade van werknemers door een werkgerelateerd ongeval
Als uw kerk of stichting werknemers, vrijwilligers of stagiairs in dienst heeft, dan kunt u als een van hen bijvoorbeeld in het verkeer een ongeval overkomt, aansprakelijk worden gesteld voor hun persoonlijke schade. De Hoge Raad heeft in 2001 een belangrijke uitspraak gedaan (het ‘Arena-arrest’). Aanleiding was een ongeval waarbij werknemers tijdens het rijden met een busje gewond raakten. Alle werknemers konden hun schade verhalen op de WA-verzekering van de betreffende auto waarin ze zaten, alleen de chauffeur zelf kon dat niet.

Deze chauffeur/werknemer heeft daarop van zijn werkgever een schadevergoeding geëist. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven van de werkgever biedt voor deze schade geen dekking, aangezien schade met of door motorvoertuigen daarop standaard is uitgesloten. De Hoge Raad stelde de werknemer in het gelijk (op basis van redelijkheid en billijkheid).

Om dit soort risico’s af te dekken zijn er verschillende verzekeringen ontwikkeld. De WEGAM-polis is een van de bekendste en oudste verzekeringen hierin. De WEGAM-polis dekt schades die een werknemer kan oplopen door ongevallen als gevolg van verkeersdeelname voor hun werk. Inmiddels zijn er meer ontwikkelingen in geweest en hebben verzekeraars nieuwe verzekeringen ontwikkeld.

De Werknemersschadeverzekering is de meest uitgebreide verzekering, deze verzekering voldoet aan de omschrijving ‘goed werkgeverschap’ zoals De Hoge Raad dat heeft bepaald. De Werknemersschadeverzekering is niet alleen beperkt tot verkeersdeelname. Ook ongevallen tijdens de gewone werkzaamheden en bijvoorbeeld bedrijfsuitjes zijn verzekerd. De Werknemersschadeverzekering geeft niet alleen dekking voor blijvende invaliditeit, ook inkomensderving als gevolg van een ongeval is verzekerd op de polis.

De adviseur van EZA Verzekeringen kijkt graag samen met u of de werknemersschadeverzekering ook geschikt is voor uw kerk, stichting of bedrijf.

 


Dit artikel verscheen eerder in het boekje “Kerk en Stichting Verzekerd”. Dat is een gratis uitgave van EZA Verzekeringen over alle zaken rond verzekeringen voor kerken en organisaties. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)