Hoe kan ik als zendeling pensioen opbouwen?

Bij de meeste werkgevers bouw je pensioen op. Als je van werkgever wisselt, kun je soms het opgebouwde pensioen inbrengen in de nieuwe pensioenregeling. Als je via een zendingsorganisatie op zendingsreis gaat, bouw je geen pensioen op. Vooral als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, kan het gebrek aan pensioenopbouw in die periode leiden […]

Hoe behoud ik mijn AOW als ik uit Nederland vertrek?

Wat is AOW? Elke ingezetene van Nederland bouwt een AOW-uitkering op. De premie hiervoor betaal je gedurende 50 jaar voorafgaand aan je AOW-gerechtigde leeftijd. Meestal gaat dit via je werkgever, uitkeringsinstantie of onderwijsinstelling. Er wordt dus 50 jaar lang jaarlijks 2% AOW-uitkering opgebouwd. Wanneer de opbouw begint, hangt af van […]

Waarom zou ik mij verzekeren als zendeling?

In Nederland is verzekeren in veel gevallen verplicht of gebonden aan voorwaarden en wordt verzekeren ook als  vanzelfsprekend ervaren. Zodra mensen naar het zendingsveld vertrekken, blijken er vaak gedachten naar boven te komen zoals: We vertrouwen er toch op dat God voorziet? Als we het nodig hebben, zijn er in Nederland toch allerlei voorzieningen? We […]

Wat zijn de gevolgen voor mijn verzekering bij definitieve terugkeer naar Nederland?

Bij definitieve terugkeer naar Nederland moet je je binnen vijf dagen weer inschrijven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je verblijft. Vooral bij zendelingen die lange tijd in het buitenland zijn geweest, is het belangrijk dat thuisfrontcommissies (TFC’s), contactpersonen en zendingsorganisaties hun zendelingen in een vroeg stadium voorbereiden op het nieuwe bestaan […]