Hoe behoud ik mijn AOW als ik uit Nederland vertrek?

Wat is AOW?
Elke ingezetene van Nederland bouwt een AOW-uitkering op. De premie hiervoor betaal je gedurende 50 jaar voorafgaand aan je AOW-gerechtigde leeftijd. Meestal gaat dit via je werkgever, uitkeringsinstantie of onderwijsinstelling. Er wordt dus 50 jaar lang jaarlijks 2% AOW-uitkering opgebouwd. Wanneer de opbouw begint, hangt af van je AOW-leeftijd. Deze uitkering ontvang je levenslang vanaf je AOW-leeftijd. Vanaf 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd voor veel mensen al opgeschoven van 65 naar 67 jaar. Als je langer dan 12 aangesloten maanden niet in Nederland woont en niet bent ingeschreven in de BRP, stopt de betaling van de AOW premie en daarmee de opbouw van de AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat je buiten Nederland woont en niet ingeschreven bent in de BRP, wordt de AOW-uitkering met 2% gekort. Periodes korter dan een jaar worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld.

AOW behouden bij vertrek uit Nederland
Wanneer je voor meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt moet je worden uitgeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Eén van de gevolgen hiervan is dat de AOW-opbouw stopt hierdoor verlies je 2% van de toekomstige AOW-uitkering. De SVB geeft de mogelijkheid om de AOW-opbouw vrijwillig voort te zetten. Wanneer je gebruik wilt maken van de vrijwillige AOW-verzekering moet je dit binnen een jaar na je vertrek uit Nederland hebben geregeld. Het voordeel van de vrijwillige voortzetting is dat je recht houdt op een volledige AOW-uitkering als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. De premie van deze voorziening is “inkomensafhankelijk” ook indien er geen sprake is van een inkomen uit werk. Wanneer je leeft van giften moet je ook deze inkomsten mee rekenen in de bepaling van de premie hiervan mag je dan nog bepaalde gemaakte kosten aftrekken. Hoe lager de inkomsten hoe lager de premie zal uitvallen, er is echter wel sprake van een minimum en een maximum premie.
Klik hier om je premie te berekenen.

Wanneer je in het buitenland blijft wonen als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt heb je ook recht op de uitkering. Er zijn enkele voorwaarden gesteld aan het ontvangen van de uitkering, klik hier om te zien welke situatie voor jouw van toepassing is.

Beperkte duur vrijwillig verzekeren
In principe kun je je voor maximaal 10 jaar vrijwillig verzekeren voor de AOW. Als je werkzaam bent in het algemeen belang (bijvoorbeeld als ontwikkelingswerker), geldt deze maximale termijn niet. Neem contact met ons op om te bepalen onder welke regeling jouw situatie valt. Naast het vrijwillig verzekeringen via de SVB kun je er ook voor kiezen om het AOW-tekort in eigen beheer bij elkaar te sparen. Wanneer je je weer definitief in Nederland gaat vestigen wordt je weer opgenomen in de “normale” AOW-verzekering

Om te bepalen wat het meest voordelig is, dient jouw specifieke situatie uitvoerig te worden bekeken. Neem hiervoor contact op met EZA Verzekeringen en ontdek wat voor jou het meest voordelig is.

 


 

Een deel van dit artikel komt uit het boekje “Zending Verzekerd” dat gratis wordt uitgegeven door EZA Verzekeringen. Bestel het boekje hier.

Over de schrijver

Was dit artikel nuttig?

(0 van 0 vonden dit artikel nuttig)