Kan ik een uitkering krijgen voor mijn zieke werknemer?

Bij langdurige ziekte van elke werknemer geldt de eerste twee jaar een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Als na twee jaar uitkering een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% wordt vastgesteld, dan heeft de werknemer geen recht op een WIA-uitkering. De werkgever moet dan een oplossing zoeken voor deze werknemer. Dit kan […]

Wat als mijn medewerker langer dan 2 jaar ziek is?

WGA-eigenrisicoverzekering Na 2 jaar ziekte (en eventueel een uitkering uit een ziekengeldverzekering) ontvangt uw arbeidsongeschikte medewerker die meer dan 35% arbeidsongeschikt is een uitkering van de overheid. Deze uitkering wordt betaald van de premie die u aan de Belastingdienst betaalt. Zolang uw medewerker deze uitkering van het UWV ontvangt, betaalt […]

Wat is ‘molest’ in een verzekering?

Wanneer je in een land te maken krijgt met gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand of binnenlandse onlusten noemen we dat in verzekeringstermen “molest”. Als je verzekerd bent via het EZA Expat Pakket voor je ziektekosten, is schade ontstaan door “molest “ ook meeverzekerd. Ook ziektekosten als gevolg van (vliegtuig)kaping, sabotage of […]